Reklamace

Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamace na adrese Mobil City, Jantarová 3344/4, Ostrava, 702 00 

Kupující je povinen při převzetí zboží bez zbytečného odkladu zboží prohlédnout a o případných zjištěných vadách okamžitě informovat prodávajícího.

Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemnou formou přiloženou k reklamovanému přístroji . Popíše o jaké vady se jedná a jak se projevují.

K reklamaci je nutno předložit kopii paragonu a záruční list zboží, jehož vady jsou reklamovány.

Dále je nutné, aby kupující v případě že prodávajícímu zasílá vadné zboží k reklamaci jej zaslal kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího, tedy v originálním obalu, nebo obalu odpovídající kvality a včetně všech součástí dodávky. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě i když se závada projevila před transportem. Na reklamace vad způsobených přepravou zboží v nedostatečném obalu nebude brán zřetel.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

V žádném případě nám neposílejte reklamované zboží na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.

Na všechny výrobky se vztahuje záruční doba 24 měsíců. V případě nákupu zařízení na právnickou, nebo fyzickou osobou podnikající (IČO) je poskytována pouze jednoletá záruka. Tato jednoletá záruka tedy platí v případě vystavení daňového dokladu obsahujícím IČO.

MobilCity s.r.o. poskytuje záruku na zboží v rozsahu obecně platných předpisů, a to po dobu uvedenou v záručním listu. Není-li k výrobku dodáván záruční list, platí zákonem stanovená záruční lhůta. U oprávněných reklamací uplatněných v záruční době se zavazujeme bezplatně odstranit závady na produktech. Odstranění závady je dle typu produktu realizováno výměnou produktu, výměnou vadného dílu, případně odstraněním závady například přehráním software.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené:

  • neodborným použitím zařízení 
  • mechanickým poškozením, opotřebením nebo oxidací
  • živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem)
  • jinými vnějšími vlivy (nestabilita elektrické sítě,

přepěťové rázy indukované na telefonní lince nebo napájecím zdroji atd.).


- Baterie do mobilních telefonů: baterie je zboží, které podléhá běžnému opotřebení jejich používáním. Minimální životnost baterií byla stanovena na 6 měsíců. Záruka 24 měsíců se samozřejmě vztahuje na funkčnost baterie a případný náhlý úbytek kapacity pod normu běžného opotřebení apod. Datum prodeje je vyznačen na daňovém dokladu (faktuře, prodejce, účtence z pokladny).

Záruční list

U záručního listu (ZL) je při zaslání zboží na dobírku již vyplněno datum. Záruční doba se Vám prodlužuje o dobu než Vám byla zásilka doručena. Což většinou bývá druhý den po odeslání zásilky. Při zaslání balíku v pátek nebo pokud přepravce firmy PPL Vás na udané adrese nezastihne, tak se tato doba může mírně prodloužit.

Důležité:

K ZL si vždy uschovejte i doklad o zakoupení (paragon). Datum na ZL musí odpovídat datu vystavení dokladu.

V případě poruchy nebo výskytu výrobní vady výrobku v záruční době, je místem uplatnění reklamace pouze naše prodejna MobilCity.

Reklamaci můžete uplatnit pouze u nás poštou nebo osobně. Kontaktujte nás prosím na:

MobilCity s.r.o.
obchod@mobilcity.cz
Telefon: 731 00 26 00
Jantarová 3344/4
702 00 Ostrava 1